TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

Yleistä:

Vuoden 2019 alussa vahvistettujen uusien sääntöjen mukaan:

”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, sekä edistää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä, veneilyyn liittyviä harrastuksia, kulttuuri- ja kotiseututyötä.”

Alkava vuosi on yhdistyksen 81. toimintavuosi. Yhdistyksellä on jäseniä noin 850. Uusien ja vanhojen jäsenien tavoittaminen mukaan yhdistyksen toimintaan on alkaneenkin vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Tähän pyritään tehostamalla tiedottamista ja asukkaiden toiveiden kuulemista. Tässä tarkoituksessa yhdistyksen viestinnän muotoja kehitetään ja yleistä ilmettä kirkastetaan. Viestinnässä ja tiedottamisessa hyödynnetään eri kanavia ja välineitä.

Toimintamuotoja:

1. Edunvalvonta, kannanotot kaavoitukseen ja muihin asumisviihtyisyyteen vaikuttaviin asioihin, saaren kehittäminen.
2.  Teemaillat ja asiantuntiijavierailut, mm. kiinteistönpito ja puutarha.
3. Tapahtumat ja retket, kilpailut ja tempaukset.
4. Venevalkaman palvelut.

1. Edunvalvonta, kannanotot kaavoitukseen ja muihin asumisviihtyisyyten vaikuttaviin asioihin, saaren kehittäminen:

 • Asuinalueiden viihtyisyys, siisteys ja turvallisuus
 • Liikkuminen ja tieväylät ml kevyen liikenteen väylät
 • Luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttäminen
 • Virkistysalueet ja niiden käytettävyys
 • Urheilu- ja leikkipaikkojen riittävyys
 • Alueen palvelujen kehittäminen

2. Teemaillat ja asiantuntijavierailut, mm kiinteistönpito ja puutarha

 • Kiinteistöjen kunnossapitoon ja puutarhanhoitoon liittyvät teemaillat ja tilaisuudet
 • Järjestetään omakotitalkkaritoimintaa jäsenistölle

3. Tapahtumat ja retket, kilpailut ja tempaukset (vuodenaikojen mukaan)

 • Teatterimatkat
 • Retket jäsenistöä kiinnostaiin kohteisiin
 • Hirvensalopäivien ohjelman valmistelu
 • Saaren kylien väliset leikkimieliset kilpailut
 • Saaren eri alueilla järjestettävät talkootapahtumat, esim. siivoustalkoot
 • Muut tilaisuudet yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa (esim. talviuintitapahtuma)
 • Muut perinteiset vuosittaiset tapahtumat
  • Lasten kauneimmat joululaulut, glögitarjoilu
  • Joulunäytelmä lapsille

4. Venevalkaman palvelut

 • Kehitetään venevalkaman palveluja asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän mukaan
 • Venevalkaman puitteiden ja rakenteiden kunnossapito, alueen yleinen siisteys
 • Roskalava/romunkeräys jäsenistölle

Toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys kehittää viestintää, tiedottamista ja vuosivaikutusta jäsenistön ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.

 • Viestinnän ja tiedottamisen säännöllisyys eri kanavia käyttäen
 • Sähköpostin hyödyntäminen säännöllisessä jäsentiedotuksessa
 • Yhdistyksen hallinnon jatkuva kehittäminen
 • Yhteydenpito ja yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ajankohtaista

Turku Energian sähkötarjous

09.08.2020

Hirvensalon Omakotiyhdistyksen jäsenet saavat käyttöönsä Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry:n neuvotteleman Turku Energian sähkömyyntitarjouksen. Tarj...

Lue lisää »

Puheenjohtaja Petja Raaskan syystervehdys

14.09.2020

Hyvä Hirvensalon omakotiyhdistyksen jäsen, syyskausi on pyörähtänyt käyntiin. Omakotiyhdistys on mukana järjestämässä Hirvensalopäiviä. Jännä nä...

Lue lisää »

Sähkönsiirtohinnat kuriin, allekirjoita kansalaisaloite

27.10.2020

Nyt kaikilla pientaloasukkailla on mahdollisuus vaikuttaa sähkönsiirtohintoihin allekirjoittamalla asiaa koskeva kansalaisaloite. Aloitteen nimi on Sähkönsi...

Lue lisää »