Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Yleistä:

Vuoden 2021 vahvistettujen sääntöjen mukaan:
”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajien yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan, sekä edistää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä, veneilyyn liittyviä harrastuksia, kulttuuri- ja kotiseututyötä.”

Alkava vuosi on yhdistyksen 82. toimintavuosi.  Yhdistyksellä on jäseniä noin 850. Uusien ja vanhojen jäsenten tavoittaminen mukaan yhdistyksen toimintaan on alkaneenkin vuoden tärkeimpiä tavoitteita. Tähän pyritään tehostamalla tiedottamista ja asukkaiden toiveiden kuulemista. Tässä tarkoituksess yhdistyksen viestinnän muotoja kehitetään ja yleistä ilmettä kirkastetaan. Viestinnässä ja tiedottamisessa hyödynnetään eri kanavia ja välineitä. Järjestetään tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Toimintamuotoja:

1.     Edunvalvonta, kannanotot kaavoitukseen ja muihin asumisviihtyisyyteen vaikuttaviin asioihin; saaren kehittäminen

2.     Teemaillat ja asiantuntijavierailut, mm. kiinteistönpito ja puutarha

3.     Tapahtumat ja retket, kilpailut ja tempaukset

4.     Venevalkaman palvelut

1.     Edunvalvonta, kannanotot kaavoitukseen ja muihin  asumisviihtyisyyteen vaikuttaviin ajankohtaisiin asioihin; saaren kehittäminen:

·       Asuinalueiden viihtyisyys, siisteys ja turvallisuus

·       Liikkuminen ja tieväylät ml kevyen liikenteen väylät

·       Luonnon monimuotoisuuden ja luontoarvojen säilyttäminen

·       Virkistysalueet ja niiden käytettävyys

·       Urheilu- ja leikkipaikkojen riittävyys

·       Alueen palvelujen kehittäminen


2.     Teemaillat ja asiantuntijavierailut, mm. kiinteistönpito ja puutarha

·       Kiinteistöjen kunnossapitoon ja puutarhan hoitoon liittyvät teemaillat ja tilaisuudet

·       Järjestetään omakotitalkkaritoimintaa jäsenistölle

 
3.     Tapahtumat ja retket, kilpailut ja tempaukset (vuodenaikojen mukaan)

·       Teatterimatkat

·       Retket jäsenistöä kiinnostaviin kohteisiin

·       Hirvensalopäivien ohjelmavalmistelu

·       (Saaren) kylien väliset leikkimieliset kilpailut

·       Saaren eri alueilla järjestettävät talkootapahtumat, esim. siivoustalkoot

·       Muut tilaisuudet yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa

·       Muut ”perinteiset” vuosittaiset tapahtumat

o   Lasten kauneimmat joululaulut, glögitarjoilu

o   Joulutapahtuma yhdessä muiden yhdistysten kanssa

  

4.     Venevalkaman palvelut

·       Venevalkamassa otetaan käyttöön venepaikkojen päivitetyt käyttöoikeus- ja vuokrasopimukset

·       Kehitetään venevalkaman palveluja asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän mukaan

·       Venepaikat muutetaan puomipaikoiksi ja paikkamäärää kasvatetaan

·       Roskalava/romunkeräys jäsenistölle

 
Toiminnan tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys kehittää viestintää, tiedottamista ja vuorovaikutusta jäsenistön ja yhteistyökumppaniensa suuntaan

·       Viestinnän ja tiedottamisen säännöllisyys eri kanavia käyttäen

·       Sähköpostin hyödyntäminen säännöllisessä jäsentiedotuksessa

·       Yhdistyksen hallinnon jatkuva kehittäminen

·       Yhteydenpito ja yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden ja yhteistyökumppanien kanssa.

Hyväksytty vuosikokouksessa 30.3.2022

Hirvensalon Omakotiyhdistyksen logo

Yhteystiedot

0401896259 (tiedustelut ja ajankohtaiset asiat)
hallitus@hirvensalonomakotiyhdistys.fi

Laskutusosoite

Papinsaarenkatu 52
20900 Turku (Liuke)

Verkkopalvelun alusta onstage © 2023 online.fi