Jäsenasiat

Hirvensalon omakotiyhdistys toimii kaikkien Hirvensalon saaren pienkiinteistöjen omistajien yhteisenä siteenä, valvoo taloudellisia ja paikallisia etuja, edistää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä, veneilyyn liittyviä harrastuksia sekä kulttuuri- ja kotiseututyötä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omistaa kiinteistön tai osan siitä Hirvensalossa ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kun olet liittynyt, saat viimeistään kahden vuorokauden kuluttua vahvistuksen jäsenyydestäsi jäsensihteeriltä.

Jäsenmaksumme on 20 € vuodessa.

Jäseneksi liitytään näiden verkkosivujen kautta. Jäsenkirje ja jäsenmaksu lähetetään huhti-toukokuun vaihteessa sähköisenä vai poikkeustapauksissa paperipostina. Tämän vuoksi pyydämme teitä ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne. Mikäli et saa jäsenpostiamme, laita viesti ota yhteyttä-postilaatikon kautta tai sähköpostiosoitteeseemme. Muistathan ilmoittaa myös osoitteenmuutoksesi samoja teitä pitkin.

Liity jäseneksi

Yhdistys saa lähettää minulle jäsenpostia   Kyllä   Ei

 

  • Antamanne henkilötiedot tallennetaan yhdistyksen viralliseen jäsenrekisteriin.
  • Jäsenrekisterin tarkoitus on ylläpitää tietoa jäsenmaksun maksaneista jäsenistä sekä mahdollistaa tulevien vuosien jäsenmaksujen kerääminen.
  • Jäseneksi liittyminen edellyttää 16 vuoden ikää.
  • Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille tahoille.
  • Henkilötietoja säilytetään jäsenyyden voimassaolon ajan ja sen jälkeen 72kk. Kirjanpitolaki edellyttää tositteiden ja liiketapahtumiin liittyvän kirjeenvaihdon säilyttämistä 6 vuotta viimeisen tilikauden jälkeen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy tietoihinsa, tietojensa oikaisua tai poistoa rekisteristä. Pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä yhdistykseen.
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.
  • Henkilötietojen kerääminen perustuu sopimukseen joka syntyy jäseneksi liittymisestä ja jäseneksi liittyminen edellyttää henkilötietojen antamista. Yhdistyslaki vaatii että jokaisesta yhdistyksen jäsenestä on rekisterissä vähintään nimi ja kotipaikka. Sähköpostitse toimitettava tulevien vuosien jäsenmaksulaskutus edellyttää sähköpostiosoitteen antamista. Muut tiedot ovat vapaaehtoisia mutta helpottavat mahdollisesti tulevia toiminnallisuuksia.
  • Henkilötietoja ei käytetä profilointiin. 

Verkkopalvelun alusta onstage © 2021 online.fi